Гаалийн татвар бодох тооцоолуур

Хөдөлгүүрийн багтаамж (литрээр) :
Хөдөлгүүрийн технологи :
Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа (жилээр) :
Mашин худалдаж авсан үнэ (доллараар) :
Японд гарсан зардал болон контейнерийн үнэ (доллараар) :
Нийт үнэ( Машиний үнэ болон+ Тээврийн зардал). :
Гаалийн татвар (нийт үнээс 5%) (доллараар) :
Онцгой татвар (доллараар) :
НӨАТ-ын дүн (10%) (доллараар) :
Нийт төлөх татвар (доллараар) :
Таны гар дээр очих Машиний нийт үнэ (доллараар) :